Memur-Sen Kamu Personel Sistemini Masaya Yatırdı

02 Ocak 2024 Salı 21:10:00

Memur-Sen’in kamu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve kamu görevlilerinin beklentilerine cevap verebilmesi amacıyla akademik, siyasi, idari ve sosyal paydaşlarla Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği “Kamu Personel Sistemi Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı” alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlendi.

Çalıştaya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Konfederasyon bünyesinde faaliyet gösteren sendikaların ve komisyonların yönetim kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, akademisyenler, hukukçular ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştay’da konuşmalarını gerçekleştiren Yalçın, kamu hizmetinin öznesinin kamu personelinin öznesi ve onun verdiği emek olduğunu söyleyerek, “Yusuf Has Hacip, “Ömür değil, emek azizdir” derken temel bir hakikati vurgulamaktadır. Bu değerin somutlaştığı / somutlaşması gereken alan, mevzuat ve uygulamalarıyla bir bütün olarak kamu personel sistemidir. Emeğin taşıdığı bu değer, kamu görevlilerinin özlük haklarını, dâhil oldukları sınıfları, kadro ve derecelerini, izin haklarını, çalışma koşullarını, ücret sistemini, atama ve tayinleri ve diğer tüm konuları düzenleyen kamu personel sistemi konuşulurken en temel ölçüt olmalıdır” şeklinde konuştu.

Yalçın: Memur-Sen Kamu Personel Sistemi için ciddi bir literatür oluşturdu

Memur-Sen’in beklentileri karşılayan bir kamu personel sistemi için bugüne kadar pek çok farklı çalışma yaptığını vurgulayan Yalçın, “Kamu görevlilerinin hak ettiği değeri görmeleri açısından gerekli, kamuda hizmetlerinin sunulması bakımından verimli, personel yönetimi açısından etkili ve kamu görevlilerinin beklentilerine cevap verebilmesi açısından yeterli bir Kamu Personel Sistemi için Memur-Sen olarak bugüne kadar farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdik. Genel olarak kamu görevlilerinin sorunlarının yanında engelliler, kadınlar ve gençler açısından da özel olarak çalışmalar yaptık. Bu bağlamda; Sözleşmeli Şurası, Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması, Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri Araştırması, Çalışma Hayatı ve Terör Raporu, Covid-19 Salgını Bağlamında İş ve Aile Hayatı Uyumu Araştırması, Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları Araştırması, Engellilerin Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ve Raporu, Deprem Bölgesindeki Kamu Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Öneriler Araştırması, Genç İstihdamı Raporu, Genç Memurların Özlük Hakları | Bölge Çalıştayları Raporu ve Politika Öneri Metni, 4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi, gibi çalıştay, kongre, rapor ve araştırmalarla sorunların tespit edildiği, çözümlerin tartışıldığı ciddi bir literatür üretmiş olduk” dedi.

“Tekil düzenlemeler sosyal ve ekonomik maliyetler üretmektedir”

“Kamu Personel Sistemi - Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı”nın kamu personel sistemiyle ilgili daha kapsamlı ve uzun erimli bir çalışmanın başlangıcı olduğunu ifade eden Yalçın, “Bir başlangıç olan bu çalıştayla; Türkiye’de milyonlarca kamu görevlisinin çalışma koşullarını, mali, sosyal ve özlük haklarını ve kariyerlerini ilgilendiren kamu personel sistemini istişare masasına yatırarak röntgenini çekeceğiz.

Bugün geldiğimiz noktada, kamu personel sistemimiz sistemik olmayan müdahaleler, zamanın getirdiği eskimeler, sorunları çözmede yaşadığı zaaflar itibariyle tartışılıp konuşulması, yapısal ve bütünlüklü gözden geçirmelerin yapılması gereken bir durumdadır.

Ünvan, yetki, maaş/ücret ve sorumluluk noktasında da toplu sözleşme masası dışında yapılan tekil düzenlemelerle sistemin dengesi bozulmuş, toplu sözleşme masasında, KPDK’da ve diğer platformlarda sistemin düzeltilmesine yönelik tekliflerimiz ise karşılıksız kalmıştır.

Bütünlüklü olmayan her tekil düzenleme, her türlü geçici çözüm ve palyatif müdahale, sosyal paydaşlarla istişare edilmeden yapılan her girişim sistemi bozmakta, iş barışını zedelemekte, uyumsuzluklar oluşturmakta, sosyal ve ekonomik maliyetler üretmektedir” diye konuştu.

“Kamu personel sisteminde atılacak her adım sosyal paydaşlarla birlikte atılmalıdır”

Kamu personel sistemiyle ilgili bir adım atılması durumunda bunun sosyal paydaşlarla birlikte yapılması gerektiğinin üstünde duran Yalçın, “Bizim, statü hukukuna halel getirecek, iş güvencesini zedeleyecek, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinde gerilemeye yol açacak, aileyi zedeleyecek ve iş barışını örseleyecek herhangi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle diyoruz ki, sosyal paydaşlardan kaçırılarak yapılan her türlü çalışmanın bugüne kadar gerek siyaset kurumuna gerekse de topluma ağır maliyetleri olduğu görülerek hareket edilmelidir. Ülkemiz, bu faturaları ödemek zorunda bırakılmamalıdır. Sosyal paydaşlarla birlikte yapılmalı, uluslararası standartlarda olmalı, toplumsal yapı ve değerlerimizle örtüşmeli, aile ve insan odaklı olmalıdır. “Güçlü memur güçlü Türkiye” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkelerini temel ölçüt almalıdır. Adil, hakkaniyetli, verimli, ehliyet ve liyakati esas alan bir zemine oturmalıdır” dedi.

Malkoç: Memur-Sen STK’lara öncülük ediyor

Programda bir konuşma gerçekleştiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kamu personel sisteminin önemli bir konu olduğunu söyleyerek, böyle bir konunun ele alınarak çalışma yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye’de çok sayıda STK’nın olduğunu ifade eden Malkoç, “Problem şu; hiçbir sivil toplum kuruluşu kendi alanında derinlemesine bir çalışma yapmıyor. Genellikle ideolojik ve Türkiye’nin genel konularında ilgileniyor. Bunun istisnası Memur-Sendir. Bu çalıştayda olduğu gibi hem çalışmalarını yürütüyor hem de ilgili konularında tarafları ve akademisyenleri bir araya getirip sorunları çözmeye çalışıyor. Bu anlamda Memur-Sen hem üye sayısıyla hem de imkânları ve gördüğü fonksiyonları itibarıyla Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünü yapıyor” ifadelerini kullandı.

Açış konuşmalarının ardından oturum düzenine geçildi.

“Kamu Personel Sisteminin Genel Görünümü ve Yönetimi” başlıklı 1. Oturumun moderatörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı olurken Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri Enes Polat konuşmacı olarak yer aldı.

"İstihdam ve Çalışma Koşulları" başlığıyla gerçekleştirilen 2. Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Sinan Yazıcı yaparken, Prof. Dr. Onur Ender Aslan ve Uzm. Kemal Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Programın son oturumu olan “Kamuda Mali Haklar, Kariyer ve Emeklilik Sistemi” başlıklı 3. Oturumun moderatörü Doç. Dr. Yasin Söyler, konuşmacıları Hazine ve Maliye Bakanlığı Eski Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul ile Doç. Dr. Süha Oğuz Albayrak oldu.

Benzer İçerikler

Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Raporu Yayınlandı
Memur-Sen tarafından 25 Şubat tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıl...
Tonbul, İç Anadolu Bölgesinde Hizmet Kolu Çalışanlarıyla Buluştu
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte İç Anadolu bölgesind...
2 Milyondan Fazla Memuru Mağdur Eden CHP Protesto Edildi
Memur-Sen, Toplu Sözleşme İkramiyesinin iptaline neden olan karara tepki göstermek amacıyla kamu gör...
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Heyeti Bilecik Valisi Aygöl’ü Ziyaret Etti
Genel Sekreter Cemil Şentürk, Genel Başkan Yardımları Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sendikal çalışm...
Enerji Bir-Sen’den Eskişehir ve Bilecik’e Temaslar
Enerji Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Şentürk, Hasan Akyıldız ve Oğuz Altunöz sen...
CHP Eli, Anayasa Mahkemesi Kararıyla Emek Korunmuyor, Emekçi Kaybediyor
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP’nin eli ve Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla sendika üyesi mem...
Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“Birlik ve Beraberlik” mesajlarının verildiği Enerji Bir-Sen Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçe...
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ankara’da Yapıldı
Enerji Bir-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurlu Toplantısı Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşkilat...
Enerji Bir-Sen 19. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
Sendikamızın 19. Başkanlar Kurulu 25-26-27 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da toplanmış,...
Teknik Hizmetler Sınıfının Mali Sosyal ve Özlük Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi
Genel Başkan Tonbul, panel ve çalıştay aşamalarında yer aldı.
Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Panel ve Çalıştayı Gerçekleştirildi
Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfının mali, sosyal ve özlük haklarının görüşüldüğü Mühendislik...
Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması Gerçekleştirildi
Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması büyük coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Programda konuşan Genel Ba...
Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Memur-Sen’in bileşeni olduğu ve 25 ülkeden 33 konfederasyonu bünyesinde barındırarak 30 milyonu aşkı...
Ayniyat Saymanlarının 3600 Ek Göstergeden ve İlave Tazminattan Faydalandırılmasına İlişkin Talebimizi İlettik
Memur-Sen; “Ayniyat Saymanı” ünvanlı personelin 3600 Ek Gösterge ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem ...
Tonbul, EYAD Akademi’nin Düzenlediği Kamu Sendikacılığı ve Kazanımları Programı’nda Konuştu
Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD)’nin düzenlediği Kamu Sendikacılığı ve Kazanımları konulu progra...
Memur-Sen Heyeti, Bakan Işıkhan ile Görüştü “1. Dereceye 3600 Ek Gösterge Çalışmaları Başlamalı”
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkan...
Yasımız Dün Gibi Taze: “6 Şubat Depremleri”
Tam bir yıl önce 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen 7,8 ve...
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Gerçekleştirildi
Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirildi....
Genel Başkan Tonbul, Bakan Yardımcısı Tancan’la Görüştü
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Daştan’la birlikte E...
Filistin İçin Dayanışma Emek Örgütleri Uluslararası Konferansı Gerçekleştirildi “Filistin İçin Sessiz Kalmamalıyız”
'Filistin İçin Dayanışma Emek Örgütleri Uluslararası Konferansı’ Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekl...