Denetim Kurulu

Kenan İnallı
Denetim Kurulu Başkanı
Tuncay Aykan
Denetim Kurulu Üyesi
Ejder Akbaş
Denetim Kurulu Üyesi
Selahattin Öztürk
Denetim Kurulu Üyesi
Murat Tıkaç
Denetim Kurulu Üyesi